Jak použít sadu Detecagas

Pro aktivaci CO detektoru musí senzor detekovat danou úroveň úroveň (300 ppm) CO do 3 minut, aby splnil Evropskou normu BS EN 50291. Je nezbytné udržet úroveň testovacího plynu u senzoru do tří minut.
Detectagas testovací sada zahrnuje patentovanou masku a pečetící systém, který je umístěn okolo detektoru pro provedení testu a který přenáší bezpečnou úroveň testovacího plynu k senzoru.


detectagas

Samotné rozprášení testovacího plynu na detektor nezajistí skutečný test.
Použití cigaret nebo vonných tyčinek není účinné ani legální v určitých situacích.

Testovací metoda Detectagas již vyhrála mnohá ocenění, je unikátní a předmětem 4 patentu a registrace designu.

Test nejčastěji trvá 1-2 minuty než se spustí alarm. Deectagas sada je kompletní a nevyžaduje žádná přídavná zařízení.

Jak používat sadu Detectasmoke

Detectasmoke obsahuje speciální složení směsi testovacího plynu aerosolu, který simuluje reálné účinky kouře na detektor.

Stlačený testovací plyn v plechovce aplikujte tak, že jej stříknete ve vzdálenosti 60 až 90 cm směrem k detektoru, po té vyčkáte zda-li spustí detektor alarm a zda funguje či nikoliv. Detectasmoke je kompatibilní se všemi testovacími tyčovými systémy.

detectagas


Oxid uhelnatý !

Co je oxid uhelnatý (CO)?
Jedovatý plyn, bezbarvý a bez zápachu... čtěte >>

Jaké jsou hlavní zdroje CO?
Výsledek nedokonalého spalování fosilních paliv... čtěte >>

Jaké jsou zdravotní účinky?
Škodlivé účinky - redukuje dodávku kyslíku do těla... čtěte >>

Účinky Karboxyhemoglobinu (COHb)
Váže se na červené krevní barvivo hemoglobin. čtěte >>

Jak zabránit otravě CO?
Pravidelné roční revize a prohlídky systémů ... čtěte >>

Jak je to s detektory oxidu uhelnatého?
Lze použít jako preventivní, záložní řešení... čtěte >>

Výběr detektoru oxidu uhelnatého
Musí splňovat BS EN nebo UL normy. čtěte >>

picture

DetectaGas 520 - testovací sada

picture

Otestujte si své detektory CO
pomocí našeho kalibrovaného plynu oxidu uhelnatého a patentované testovací soupravy.

Podrobnosti

DetectaGas DG1

detectagas

Udržujte Váš detektor CO v provozuschopném stavu pomocí Detectagas DG1 navrženého pro tyčové, testovací systémy.

Podrobnosti

DetectaSmoke DS1

detectasmoke

Detectasmoke ověřuje, zda obvody a systémy fotoelektrických a ionizačních hlásičů požáru a kouře spolehlivě pracují.

Podrobnosti

DetectaLeak DL1

detectaleak

Testovací látka pro odhalení netěsnosti či případné úniky na potrubí stlačeného vzduchu nebo plynových systémů. Najde, to co hledáte …

Podrobnosti

DetectaDusta DD1

detectadusta

Konzervovaný stlačený vzduch. Udržujte Váš požární hlásič či detektor v provozuschopném stavu pomocí Detectadusta DD1.

Podrobnosti

Výběr detektoru

picture

Všechny detektory CO by měly být testovány externím zdrojem kalibračního plynu.
Musí splňovat BS EN nebo UL normy

Podrobnosti