DetectaGas 520 - testovací sada

picture

Otestujte si své detektory CO
pomocí našeho kalibrovaného plynu oxidu uhelnatého a patentované testovací soupravy.

Podrobnosti

DetectaGas DG1

detectagas

Udržujte Váš detektor CO v provozuschopném stavu pomocí Detectagas DG1 navrženého pro tyčové, testovací systémy.

Podrobnosti

DetectaSmoke DS1

detectasmoke

Detectasmoke ověřuje, zda obvody a systémy fotoelektrických a ionizačních hlásičů požáru a kouře spolehlivě pracují.

Podrobnosti

DetectaLeak DL1

detectaleak

Testovací látka pro odhalení netěsnosti či případné úniky na potrubí stlačeného vzduchu nebo plynových systémů. Najde, to co hledáte …

Podrobnosti

DetectaDusta DD1

detectadusta

Konzervovaný stlačený vzduch. Udržujte Váš požární hlásič či detektor v provozuschopném stavu pomocí Detectadusta DD1.

Podrobnosti

Výběr detektoru

picture

Všechny detektory CO by měly být testovány externím zdrojem kalibračního plynu.
Musí splňovat BS EN nebo UL normy

Podrobnosti

Proč testovat detektor CO?

Otrava oxidem uhelnatým (CO) je významným zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem ve většině vyspělých zemí světa. Otrava oxidem uhelnatým zaujímá první místo mezi náhodnými otravami v Evropě i severní Americe.

picture

V České republice je obecně velice nízká úroveň znalostí a informovanosti obyvatelstva v problematice nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. V povědomí veřejnosti včetně veřejnosti odborné je pevně zafixována mylná informace, že při hoření například zemního plynu nehrozí žádné nebezpečí!

Proč testovat detektor CO?

Jak používat testry

Návody, pro použítí jednotlivých produktů Detectagas,
Testovací metody Detectagas již vyhrály mnohá ocenění, je unikátní a předmětem 4 patentu a registrace designu.

Test nejčastěji trvá 1-2 minuty než se spustí alarm. Deectagas sada je kompletní a nevyžaduje žádná přídavná zařízení.


picture

Oxid uhelnatý !

Co je oxid uhelnatý (CO)?
Jedovatý plyn, bezbarvý a bez zápachu... čtěte >>

Jaké jsou hlavní zdroje CO?
Výsledek nedokonalého spalování fosilních paliv... čtěte >>

Jaké jsou zdravotní účinky?
Škodlivé účinky - redukuje dodávku kyslíku do těla... čtěte >>

Účinky Karboxyhemoglobinu (COHb)
Váže se na červené krevní barvivo hemoglobin. čtěte >>

Jak zabránit otravě CO?
Pravidelné roční revize a prohlídky systémů ... čtěte >>

Jak je to s detektory oxidu uhelnatého?
Lze použít jako preventivní, záložní řešení... čtěte >>

Výběr detektoru oxidu uhelnatého
Musí splňovat BS EN nebo UL normy. čtěte >>

picture