DetectaGas 520 - testovací sada

picture

Otestujte si své detektory CO
pomocí našeho kalibrovaného plynu oxidu uhelnatého a patentované testovací soupravy.

Podrobnosti

DetectaGas DG1

detectagas

Udržujte Váš detektor CO v provozuschopném stavu pomocí Detectagas DG1 navrženého pro tyčové, testovací systémy.

Podrobnosti

DetectaSmoke DS1

detectasmoke

Detectasmoke ověřuje, zda obvody a systémy fotoelektrických a ionizačních hlásičů požáru a kouře spolehlivě pracují.

Podrobnosti

DetectaLeak DL1

detectaleak

Testovací látka pro odhalení netěsnosti či případné úniky na potrubí stlačeného vzduchu nebo plynových systémů. Najde, to co hledáte …

Podrobnosti

DetectaDusta DD1

detectadusta

Konzervovaný stlačený vzduch. Udržujte Váš požární hlásič či detektor v provozuschopném stavu pomocí Detectadusta DD1.

Podrobnosti

Výběr detektoru

picture

Všechny detektory CO by měly být testovány externím zdrojem kalibračního plynu.
Musí splňovat BS EN nebo UL normy

Podrobnosti

Detectaleak DL1, testovací látka

Detectaleak DL1 je testovací látka pro odhalení netěsnosti či případné úniky na potrubí stlačeného vzduchu nebo plynových systémů.

On najde, to co Vy hledáte …


picture

detectagas

Udržování plynu v uzavřeném stavu a pod kontrolou klade zvýšené nároky na vlastní zařízení, především na jeho těsnost a životnost, ale i na svědomitost a kvalifikaci osob, které s plynovým zařízením manipulují.

Plyn může snadno unikat z potrubí nebo plynových zařízení, které se nachází i pod velmi malým tlakem.

Intenzivní difuze vzduchu napomáhá rychlému rozšíření plynu do okolí a dochází tak k ohrožení především v uzavřených prostorách.

Při pracích na plynových zařízeních je vždy nezbytné objektivně a kvalifikovaně vyhodnotit zdali nedochází k nežádoucím únikům plynu, netěsnostem na plynovodním potrubí, spotřebiči atd. ve snaze se vyhnout se nahromadění výbušné směsi, možnosti výbuchu plynu nebo případnému vzniku požáru.

DetectaLeak je bezpečný, efektivní, čistý, pohodlný a spolehlivý způsob testování úniku na plynových systémech a systémech stlačeného vzduchu.

Obsahuje inhibitor koroze vhodný i pro plastové, ocelové nebo měděné potrubí.

  Přednosti
 • o Snadné a variabilní použití.
 • Bezfreonový.
 • Nehořlavý.
 • Biologicky odbouratelný.
 • Bez maziva a rozpouštědel.
 • Nekorozivní.
 • Zcela bezpečný pro uživatele.
 • Příznivé ceny.

DetectaLeak je inertní kapalinou pro bezpečné použití, nepoškozující lak, textilii, koberec či jiné materiály.

 • 1 x 250 ml testovací kapaliny
 • Velikost balení: 150 x 66 mm, samostatná plechovka 250ml