DetectaGas 520 - testovací sada

picture

Otestujte si své detektory CO
pomocí našeho kalibrovaného plynu oxidu uhelnatého a patentované testovací soupravy.

Podrobnosti

DetectaGas DG1

detectagas

Udržujte Váš detektor CO v provozuschopném stavu pomocí Detectagas DG1 navrženého pro tyčové, testovací systémy.

Podrobnosti

DetectaSmoke DS1

detectasmoke

Detectasmoke ověřuje, zda obvody a systémy fotoelektrických a ionizačních hlásičů požáru a kouře spolehlivě pracují.

Podrobnosti

DetectaLeak DL1

detectaleak

Testovací látka pro odhalení netěsnosti či případné úniky na potrubí stlačeného vzduchu nebo plynových systémů. Najde, to co hledáte …

Podrobnosti

DetectaDusta DD1

detectadusta

Konzervovaný stlačený vzduch. Udržujte Váš požární hlásič či detektor v provozuschopném stavu pomocí Detectadusta DD1.

Podrobnosti

Výběr detektoru

picture

Všechny detektory CO by měly být testovány externím zdrojem kalibračního plynu.
Musí splňovat BS EN nebo UL normy

Podrobnosti

Testovací sada pro detektory oxidu uhelnatého Detectagas Test Kit

Otestujte si své detektory CO pomocí našeho kalibrovaného plynu, simulující oxid uhelnatý a patentované testovací soupravy.

K dispozici je vám 520 ml (na 11 kompletních testů) stlačeného plynu v plechovce.


picture     picture

V České republice je nainstalováno okolo 100.000 detektoru CO.detectagas

Životnost senzoru i detektoru CO se pohybuje okolo pěti let.

Teoreticky jedna třetina instalovaných detektorů je starší pěti let.

Testovací tlačítko na detektoru CO netestuje senzor na oxid uhelnatý ani nepotvrdí, že kontaminovaný vzduch prostoupil k senzoru přes otvory krytu.

Pokud je stisknuto testovací tlačítko na detektoru CO s vadným senzorem, ale s funkčními bateriemi, spustí se poplach a zdá se, že zařízení pracuje, ale nemusí Vám být ochranou před únikem a otravou CO.

  Přednosti
 • Test všech typů senzorů, včetně domácích detektorů CO schválených dle ČSN EN 50291.
 • Zcela bezpečný pro uživatele.
 • Komponenty sady pro test ve víčku plechovky.
 • Testuje všechny detektory CO schválené dle norem BS / EN / ČSN 50291 a UL 2034.
 • Ověřeno CO-Awareness, charitativní organizací pomáhající obětem oxidu uhelnatého.
 • Kalibrovaný testovací plyn.
 • Pro 11 kompletních testů.
 • Příznivé ceny.

Pomocí velmi jednoduchého testu můžete ověřit provozuschopnost senzoru všech modelů detektorů CO (oxidu uhelnatého), dle norem BS EN 50291 nebo UL 2034. Koncentrace kalibračního plynu CO je na určité úrovni, která jej dělá naprosto bezpečným k testování.

Na rozdíl od hlásičů požáru a kouře, detektory CO nespouští okamžitý poplach. Patentovaná testovací maska se používá k tomu, aby udržela konstantní úroveň plynu a ten spustil alarm detektoru. Maska umožňuje zajistit účinné množství kalibračního plynu oxidu uhelnatého v okolí senzoru během procesu testování.

Maska je vybavena otvorem pro přísun zkušebního plynu. Přístupový otvor kudy bude do masky vpuštěn testovací plyn je jasně znázorněn šipkou. Zkušební plyn, je do masky vstřikován prostřednictvím prodlužovací trubičky připojené na rozprašovač plechovky. Senzor detektoru CO je podroben správnému testu jen tehdy, je-li zkušební plyn Detectagas vstřikován po dobu dvou až tří vteřin otvorem v masce a poté řádně utěsněn přiloženým samolepícím uzávěrem. Do tří minut by se měl rozeznít alarm detektoru CO, což znamená, že senzor přístroje funguje správně. Po dokončení úspěšného testu by měl být jeho výsledek přesně zaznamenán na zkušební štítek a ten nalepen na zadní stranu detektoru. CO detektory mají obvykle životnost asi 5 let a právě s tohoto důvodu tento test nařizuje legislativa ve Velké Británii a USA provádět nejméně jednou za 6-12 měsíců. Pokud jste si i vy pořídily detektor CO, za účelem toho aby ochránil životy Vás a vašich nejbližších, rovněž vám doporučujeme dodržovat výše uvedený interval pro testování vašeho detektoru CO.

Standardní pokyny výrobce týkající se testování detektoru by měly být i nadále dodržovány. Pokud se nerozezněl poplach detektoru CO po té, co byl testován Detectagasem, budete muset co nejdříve nainstalovat nový detektor s funkčním senzorem.

USA vydalo normu NFPA 720, která říká, že jediný možný způsob testování detektorů CO je za použití externího zdroje kalibrovaného testovacího plynu. Obchodní asociace výrobců detektorů CO v roce 2005 prohlásila, že všechny detektory CO by měly být testovány kalibrovaným testovacím plynem a to jak při instalaci, tak při pravidelné kontrole v intervalu 6-12 měsíců.

Evropská norma detektoru CO EN 50291 vyžaduje TESTOVÁNÍ všech domácích detektoru CO v souladu s instrukcemi jejich výrobců.
Někteří výrobci začleňují požadavek PRAVIDELNÉHO TESTOVÁNÍ * detektorů CO za pomocí externího zdroje TESTOVACÍHO PLYNU.
*Fire Angel, Kidde Safety, Safe, First Alert - Uživatelská příručka

 • 400 ml testovacího plynu
 • Hmotnost: 110 g, samostatná plechovka 520 ml
 • Velikost balení: 20x 65 mm, samostatná plechovka 520 ml